آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1397/5/26
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
158 0 0 0 37 5 22.8 34.5 11.1 شهرکرد
130.9 0 0 0 26 10 22.4 32.3 12.5 بروجن
185.8 0 0 0 27 9 22.4 32.5 12.2 بن
  196.9 0 0 0 23 9 24.5 34.1 15 سامان  
  245.2 0 0 0 27 8 23.3 35.3 11.3 سورشجان  
762.9 0 0 0 45 9 23.5 33.8 13.2 کوهرنگ
400.4 0 0 0 34 10 28.8 39.6 18 لردگان
312.4 0 0 0 39 8 24.3 35.6 13 فارسان
154.2 0 0 0 39 11 23.6 33.4 13.8 فرخشهر
242.5 0 0 0 30 9 22.1 32 12.2 بلداجي
338.4 0 0 0 20 8 30 37.7 22.4 اردل
آورگان
گندمان
302.6 0 0 0 30 16 23.7 34.6 12.8 دزک
  330.4 0 0 0 20 5 30.5 38.7 22.4 مالخليفه  
  330.1 0 0 0 30 10 24.9 36.9 12.9 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  622.3 0 0 0 26 10 27.7 37.4 18 دوآب صمصامی  
  194.4 0 0 0 59 10 24.1 35.4 12.8 پل زمان خان  
  جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1397 مرداد
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 37 8 23.7 36.2 9.5 شهرکرد
0 28 11 23.6 34.4 12.1 بروجن
0 27 10 23.6 34.4 11.5 بن
  0 25 10 25.5 36.6 12.9 سامان  
  0 27 9 24.4 36.3 11.1 سورشجان  
0 47 13 23.6 36.6 12.7 کوهرنگ
0 32 11 29.2 40 17.6 لردگان
0 37 11 25 35.9 13 فارسان
0 42 13 24.6 35.8 12.7 فرخشهر
0 35 11 22.6 33.8 10 بلداجي
0 24 10 29.9 38.4 19.8 اردل
0 31 17 22.9 33.2 12 آورگان
  0 0 0 25.6 35 17 گندمان  
0 33 15 25 35.6 12.2 دزک
0 21 6 29.7 39 13.8 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.