آمار و اطلاعات ›  خلاصه آمار روزانه - خلاصه آمار ماهيانه - بولتن هفتگي هواشناسي کشاورزي - بارندگي سال زراعي جاري - آمار استان - آمار کشور
خلاصه آمار روزانه ایستگاههای سینوپتیک ، اقلیم شناسی و بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری در مورخه
1397/11/3
مجموع بارندگي
سال زراعي نرمال
مجموع بارندگي
سال زراعي جاري
ارتفاع کل برف
(cm)
بارندگي ۲۴ ساعته
(cm) برف (mm)*باران
(%) رطوبت نسبي
حداکثر حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر حداقل
ايستگاه
196.1 0 89 15 -0.3 8.4 -9 شهرکرد
172.4 0 53 16 1.3 6.6 -4 بروجن
201.3 0 58 25 1 5.9 -3.9 بن
  218.2 0 48 21 2.8 8.1 -2.5 سامان  
  285.4 0 79 19 -0.3 7 -7.6 سورشجان  
974.7 87 0 80 30 -1.8 2 -5.6 کوهرنگ
462.4 0 83 28 4 11.4 -3.4 لردگان
335.3 0 70 20 0.7 7.6 -6.2 فارسان
193.6 0 73 21 0.7 8 -6.7 فرخشهر
301 0 74 17 -0.5 5.9 -7 بلداجي
460.7 0 66 19 3.3 9.3 -2.7 اردل
398.2 0 38 17 1.2 5.8 -3.4 آورگان
گندمان
480.9 0 80 21 -0.5 7 -8 دزک
  488.4 0 62 18 5.1 12.3 -2.2 مالخليفه  
  480.8 0 74 17 2 8.6 -4.7 شلمزار  
  آلونی  
  سرخون  
  دوآب صمصامی  
  218.7 0 78 15 3 10.5 -4.4 پل زمان خان  
  جونقان  
  سفید دشت  
آمار و اطلاعات تاريخ فوق از ساعت ۵/6 صبح روز قبل تا ساعت ۵/6 صبح روز مذکور مي‌باشد
مجموع بارندگي باران و آب حاصل از برف مذاب *
/ /
برگشت به بالا
خلاصه آمار ماهيانه
1397 بهمن
مجموع بارندگي ماهيانه
(%) رطوبت
ميانگين حداکثر ميانگين حداقل
(°C) دما
ميانگين حداکثر مطلق حداقل مطلق
ايستگاه
0 84 21 -1.7 8.4 -11.2 شهرکرد
0 63 21 -0.5 6.6 -9.5 بروجن
0 64 31 -2.2 5.9 -11.6 بن
  0 53 24 1.4 8.1 -6.3 سامان  
  0 78 22 -1.5 7 -10.8 سورشجان  
0 83 34 -4.9 4.1 -16.5 کوهرنگ
0 85 29 2.4 11.4 -6 لردگان
0 71 23 -0.7 7.6 -8.7 فارسان
0 77 23 -0.5 8 -9 فرخشهر
0 77 22 -1.9 5.9 -10 بلداجي
0 68 30 1.6 9.3 -5.1 اردل
0 39 20 -0.2 5.8 -7 آورگان
  0 75 34 -1.4 5 -9.5 گندمان  
0 77 26 -1.3 7 -10.4 دزک
0 65 24 3.1 12.3 -3.8 مالخليفه
   
برگشت به بالا
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
کلیه حقوق محفوظ و متعلق به اداره کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.