ايستگاه هواشناسي اقليم شناسي پل زمانخان
 
پارامتر ژانویه فوریه مارس آوریل می ژوئن ژولای آگوست سپتامبر اکتبر ناومبر دسامبر سالانه
متوسط  دما  2 4 8 13 17 22 24 23 19 15 10 5 13.6
حدا قل مطلق دما  -20 -17 -13 -7 -3 0 1 3 0 -6 -9 -24 -24.0
حداكثر مطلق دما  27 26 31 37 39 44 46 46 43 44 35 31 46.0
ميانگين حداقل دما  -6 -4 0 4 8 11 13 12 8 5 1 -4 3.9
ميانگين حداكثر دما  10 12 16 21 26 33 35 34 31 25 19 14 23.0
متوسط رطوبت نسبي  63 61 57 52 45 39 38 38 40 47 57 61 49.8
مبانگين حداقل رطوبت نسبي  48 46 39 34 28 24 25 25 26 31 39 46 34.2
ميانگين حداكثر رطوبت نسبي  77 76 77 72 66 59 58 58 61 68 76 76 68.5
مجموع بارندگي ماهيانه  54 51 55 41 16 1 2 1 0 9 40 54 324.0
حداكثر بارندگي روزانه  50 89 67 41 15 5 3 5 7 14 71 49 89.0
تعداد روزهاي يخبندان  28 23 14 2 0 0 0 0 0 2 12 25 107.2
                           
        دوره آماری :  1956-2013          

 

وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس