ايستگاه سينوپتيك شهركرد (فرودگاه)
ايستگاه سينوپتيك شهركرد (فرودگاه) در مركز استان چهارمحال و بختياري شهرستان شهركرد واقع شده و بلند مدت ترين دوره آماري اين استان را به خود اختصاص مي‌دهد، كه حدود ۴۷ سال آمار تا سال ۱۳۸۱ را در پرونده خود دارد. اين ايستگاه در طول جغرافيايي ۵۱-۵۰ و عرض ۲۰-۳۲ واقع شده وارتفاع آن ۲۰۶۱ مترمي‌باشد.
با توجه به روشهاي مختلف اقليمي نوع اقليم شهركرد متفاوت بيان شده است اما آنچه كه مبين توصيفي از ايستگاه شهركرد است اين است كه اقليم شهركرد نيمه مرطوب با تابستانهاي معتدل و زمستانهاي بسيار سرد مي‌باشد در تقسيم بندي كوپن شهركرد داراي اقليم نوع Dcas كه مبين شرايط آب وهواي معتدل سرد با تابستانهاي گرم وخشك است. با توجه به پارامترهاي دما و رطوبت و بارندگي براي شهركرد مي‌توان دو فصل متمايز ششماهه را مشخص نمود. كه فصل خشك آن از خرداد ماه آغاز و تا اوسط آبان ادامه دارد و فصل مرطوب آن از آبان آغاز و تا فروردين و بعضا تا ارديبهشت ادامه مي‌يابد در زمستان شرايط رطوبت متوسط تا بالا را نشان مي‌دهد كه اين روند در حداكثر مطلق نيز مشهود است. ميزان بارش در فصولي كه كشت صورت مي‌گيرد به جز ماههاي ارديبهشت و فروردين تقريبا نزديك به صفر است. در طي دوره ۲۱ ساله اين ايستگاه (سال شمسي) بطور متوسط اسفند با ۸/۵۵ ميليمتر پربارش ترين ماه مي‌باشد و بطور متوسط مجموع بارشهاي سالانه آن در همين دوره به ۳۱۸ ميليمتر بالغ مي‌گردد.اين ايستگاه نيز داراي دو فصل خشك و مرطوب است كه از خرداد تا مهر فصل خشك آن مي‌باشد .فصل زمستان ۵۰ درصد پاييز ۲۸ درصد و بهار ۲۲ درصد از بارش اين ايستگاه را به خود اختصاص مي‌دهد و تابستان فصل كاملا خشك آن مي‌باشد.
ايستگاه هم اكنون در فرودگاه شهركرد قرار دارد و مركز ديده باني و سوئيچينگ در آن استقرار دارد. شايان ذكراست كه ايستگاه شهركرد در چند نوبت جابجايي‌هاي اندكي از لحاظ محل استقرار داشته است كه در حد ناچيزي بوده است و در سال ۱۳۸۰ به فرودگاه شهركرد انتقال داده شد. اين ايستگاه بعد از اينكه در سال ۱۳۸۰ به فرودگاه شهركرد انتقال گرديد و هم اكنون درحال ارائه خدمات هواشناسي به فرودگاه مي‌باشد موقعيت جديد ايستگاه ۵۱-۵۰ طول جغرافيايي و ۲۸-۳۲عرض جغرافيايي است و ارتفاع آن نيز ۲۰۴۸ مي‌باشد. نام اختصاري اين ايستگاه OIFS مي‌باشد و كد انحصاري بين المللي آن ۴۰۷۹۸ مي‌باشد.
براي تهيه عوامل هواشناسي و ارائه سرويس مناسب جهت ايمني پرواز در فرودگاههاي مبدأ و مقصد، انتخاب محل مناسب جهت ايستگاه هواشناسي فرودگاهي استاندارد از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد. بنا به توصيه سازمانهاي بين المللي (WMO) و (ICAO) ادوات و تجهيزات لازم جهت اندازه گيري مطمئن و قابل اعتماد ميبايستي طوري نصب گردد كه نشان دهنده شرايط اقليم فرودگاه و اطراف آن باشد و چون عوامل هواشناسي در امورات پرواز بسيار مهم مي‌باشد بنابر اين ساختمان و تأسيسات هواشناسي فرودگاهي مي‌بايستي مشرف بر باند باشد و سايت هواشناسي فرودگاهي بدور از مناطق آلوده كننده مثل تأسيسات، تعميرگاهها، آتش نشاني‌ها و سيستم‌هاي مصنوعي ديگر مؤثر بر اقليم محل ايجاد گردند و پارامترهايي نظير درجه حرارت و نقطه شبنم در منطقه‌اي بالاي باند در ارتفاع ميانگين موتورهاي هواپيما اندازه گيري و فشارهوا بر اساس ارتفاع رسمي فرودگاه محاسبه گردد.
جهت ارتباط با خلبان‌ها و توجيه وضعيت جوي مسيرهاي پروازي مبدأ و مقصد در فرودگاهها علاوه بر وجود نقشه‌هاي هواشناختي به روز حضور پيش بين مجرب در فرودگاه الزامي است. بنابراين در طرح توسعه فرودگاهها احداث هواشناسي فرودگاهي در برنامه سازمان هواشناسي قرار گرفت، از جمله در فرودگاه شهركرد زمين مناسب به ابعاد ۱۰۰×۱۰۰ متر بر اساس نظر كارشناسان سازمان هواشناسي جهت احداث ايستگاه هواشناسي فرودگاهي واگذار و از محل اعتبارات ملي ساختماني با زيربناي ۴۵۰ متر مربع احداث گرديد. پس از تكميل ساختمان از محل اعتبارات استاني اداره كل هواشناسي استان پلاتفرم و ادوات فني نصب و ساختمان اداري آن به لوازم و وسايل اداري تجهز گرديد. با وجوديكه تأسيسات مورد نياز شامل انشعاب آب و برق و تلفن از تعهدات معاونت توسعه فرودگاهي كشور بود ولي با توجه به ضرورت و نياز به عملياتي شدن ايستگاه مذكور تسهيلات فوق توسط اداره كل هواشناسي استان تأمين گرديد.
هواشناسي فرودگاهي شهركرد هم زمان با اولين پرواز، فعاليت خود را شروع نمود و از اول تيرماه ۱۳۸۰ بصورت رسمي عملياتي گرديد و بطور شبانه روزي مشغول فعاليت مي‌باشد. خدمات هواشناختي براي ارائه به ناوبري هوايي تابعي از منطقه عمل و نوع پرواز مي‌باشد. عموما اطلاعات هواشناختي شامل گزارش هواي حاضر و پيش بيني‌هاي ويژه در دسترس مسئولين مراقبت پرواز قرار مي گيرد. پيش بيني‌هاي ويژه پرواز شامل پيش بيني جهت نشست و برخاست هواپيما و پيش بيني مسير پرواز و غيره مي‌باشد. بعلاوه در مواقع پيش بيني وضعيت جوي مخرب كارشناسان پيش بين اقدام به صدور اخطاريه در قالب سيگمت (sigmet) و وارنينگ (warning) نموده و آنرا در اختيار مسئولين مراقبت پرواز وخلبان قرار مي دهند. قبل از انجام عمليات پرواز بريفينگ هواشناسي با حضور كارشناس پيش بين و خدمه پرواز و خلبان در فرودگاه مبدأ انجام مي گيرد. قبل از عزيمت پروازدر بريفينگ از نقشه‌هاي هواشناختي استفاده مي‌شود كه اطلاعات مورد نظر خلبان تا فرودگاه مقصد را دربر دارد.
در ايستگاههاي هواشناسي فرودگاهي بطور مرتب وضعيت جوي جهت ناوبري هوايي بصورت فرمت‌هاي تعريف شده توسط ICAO ساعت به ساعت يا نيم ساعت ساعت به نيم ساعت با توجه به ترافيك فرودگاه گزارش مي‌گردد. پيش بيني وضعيت جوي جهت سلامت پرواز با توجه به اطلاعات كليه ايستگاههاي هواشناسي تهيه مي‌گردد. در مواقعي كه پديده مخرب جوي از لحاظ هوانوردي در يكي از ايستگاههاي هواشناسي مشاهده گردد اخطاريه‌اي بر اساس دستورالعمل مرسوم صادر و در اختيار ناوگان هوايي قرار مي‌گيرد.
تلفن: ۲۲۵۳۸۶۵ (۳۸۱)
نشاني: شهرکرد، فرودگاه شهرکرد
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس