ايستگاه سينوپتيك سامان
اين ايستگاه تا سال ۱۳۷۹جزو ايستگاههاي بارانسنجي بود كه در سال ۱۳۸۰به ايستگاههاي سينوپتيك تكميلي پيوست. موقعيت ايستگاه ۵۶-۵۰ طول و۲۷-۳۲عرض جغرافيايي مي‌باشد.
تلفن: ۳۵۲۵۵۵۶ (۳۸۲)
نشاني: کليومتر ۵ جاده سامان - شهرکرد

 

پارامتر ژانویه فوریه مارس آوریل می ژوئن ژولای آگوست سپتامبر اکتبر ناومبر دسامبر سالانه
متوسط  دما  0 3 8 12 17 23 25 24 21 15 8 3 13.3
حدا قل مطلق دما  -22 -16 -10 -3 2 8 4 10 3 -2 -8 -18 -21.8
حداكثر مطلق دما  16 18 27 27 32 37 37 38 35 28 23 20 38.4
ميانگين حداقل دما  -5 -2 2 6 10 14 17 16 13 8 2 -3 6.4
ميانگين حداكثر دما  5 9 15 19 25 31 33 32 29 23 14 8 20.1
متوسط رطوبت نسبي  59 50 38 40 31 22 21 21 21 31 48 55 36.4
مبانگين حداقل رطوبت نسبي  45 35 23 25 19 13 13 14 13 20 32 41 24.4
ميانگين حداكثر رطوبت نسبي  75 68 56 60 47 33 32 32 32 44 65 71 51.2
مجموع بارندگي ماهيانه  57 56 53 52 10 1 0 0 1 6 57 62 355.4
حداكثر بارندگي روزانه  45 67 79 34 19 5 0 3 4 13 89 50 88.6
تعداد روزهاي يخبندان  27 20 11 1 0 0 0 0 0 0 8 23 90.0
مجموع تبخير ماهيانه  0 0 9 214 307 397 415 396 327 233 83 5 2386.8
مجموع ساعات آفتابي  217 220 250 236 298 349 346 341 312 275 211 202 3256.8
                           
        دوره آماری :  2001-2013          

وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس