ايستگاه سينوپتيك لردگان
اين ايستگاه در بخش گرمسير استان چهارمحال و بختياري و در جنوب آن واقع شده است. . ايستگاه لردگان با ارتفاعي برابر با 1580 متر كم ارتفاع ترين ايستگاه سينوپتيك منطقه مي‌باشد. كد انحصاري اين ايستگاه ۴۰۸۱۴ مي‌باشد كه شماره بين المللي آن مي‌باشد و كد چهار حرفي آن CHSV و موقعيت ايستگاه ۴۹-۵۰ طول ۳۱-۳۱ عرض جغرافيايي مي‌باشد. این ایستگاه تا سال 1994 بصورت کلیکاتولوژی ، وپس ازآن بصورت سینوپتیک فعال بوده است.
تلفن: ۵۲۲۲۵۵۳ (۳۸۲)
نشاني: لردگان، انتهاي خيابان ۱۷ شهريور، مجاور اداره منابع طبيعي
پارامتر ژانویه فوریه مارس آوریل می ژوئن ژولای آگوست سپتامبر اکتبر ناومبر دسامبر سالانه
متوسط  دما  3 5 9 14 19 24 27 26 22 16 11 5 15.1
حدا قل مطلق دما  -21 -20 -14 -5 -2 6 9 7 0 -3 -11 -20 -21.0
حداكثر مطلق دما  22 23 27 34 38 44 45 48 42 36 32 22 47.5
ميانگين حداقل دما  -4 -2 2 6 9 13 17 16 11 6 2 -2 6.2
ميانگين حداكثر دما  10 12 16 22 28 35 37 37 33 27 19 13 24.1
متوسط رطوبت نسبي  67 63 57 50 40 31 29 29 30 39 55 64 46.3
مبانگين حداقل رطوبت نسبي  52 48 40 35 26 19 18 19 19 25 38 48 32.2
ميانگين حداكثر رطوبت نسبي  83 81 77 70 59 49 44 43 46 58 74 81 63.7
مجموع بارندگي ماهيانه  115 80 98 53 19 1 1 0 1 13 52 88 519.9
تعداد روزهاي يخبندان  26 19 9 1 0 0 0 0 0 0 9 23 87.4
                           
        دوره آماری :  1958-1994          

 

وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس