ايستگاه هواشناسي اقليم شناسي دزک
 
پارامتر ژانویه فوریه مارس آوریل می ژوئن ژولای آگوست سپتامبر اکتبر ناومبر دسامبر سالانه
متوسط  دما  -2 1 6 11 15 19 23 22 17 12 6 1 10.9
حدا قل مطلق دما  -30 -35 -17 -7 -3 -1 4 2 -3 -8 -14 -29 -34.5
حداكثر مطلق دما  24 18 30 27 33 37 40 38 36 30 28 21 39.6
ميانگين حداقل دما  -8 -6 -2 3 6 9 12 11 6 2 -1 -5 2.1
ميانگين حداكثر دما  5 8 13 18 24 30 33 32 29 22 14 8 19.7
متوسط رطوبت نسبي  63 57 51 46 41 34 32 33 35 42 52 59 45.3
مبانگين حداقل رطوبت نسبي  50 44 36 30 25 18 18 19 19 26 37 45 30.4
ميانگين حداكثر رطوبت نسبي  78 75 72 68 65 59 55 56 61 67 73 77 67.2
مجموع بارندگي ماهيانه  70 68 85 53 16 1 2 1 0 10 57 77 440.0
حداكثر بارندگي روزانه  66 105 116 47 27 5 4 7 7 19 60 69 116.0
تعداد روزهاي يخبندان  27 23 20 7 1 0 0 0 0 9 20 25 132.9
مجموع تبخير ماهيانه  0 0 0 10 113 99 121 61 21 30 3 0 457.4
مجموع ساعات آفتابي  150 176 201 220 284 317 304 302 284 248 167 161 2814.9
                           
        دوره آماری :  1972-2013          

 

وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس