ايستگاه هواشناسي اقليم شناسي آورگان

  این ایستگاه در روستای آورگان ومشرف به تالاب چغاخور یکی از مناطق دیدنی استان چهارمحال وبختیاری قراردارد.ایستگاه در مجاورت مرکز خدمات جهاد کشاورزی آورگان واقع شده است

 

پارامتر ژانویه فوریه مارس آوریل می ژوئن ژولای آگوست سپتامبر اکتبر ناومبر دسامبر سالانه
متوسط  دما  -2 0 4 9 14 19 21 20 17 12 6 2 10.2
حدا قل مطلق دما  -30 -31 -19 -17 -6 1 5 4 -3 -9 -12 -30 -31.0
حداكثر مطلق دما  18 22 21 28 30 33 37 35 32 27 25 21 37.0
ميانگين حداقل دما  -7 -5 -1 3 7 10 13 12 8 4 0 -4 3.2
ميانگين حداكثر دما  4 6 10 15 21 27 30 29 26 20 12 7 17.2
متوسط رطوبت نسبي  68 65 57 50 44 37 35 35 37 45 56 64 49.4
مبانگين حداقل رطوبت نسبي  58 54 44 38 33 26 24 24 25 32 43 53 37.7
ميانگين حداكثر رطوبت نسبي  78 77 71 63 58 52 51 51 51 59 71 75 63.2
مجموع بارندگي ماهيانه  80 74 87 70 25 1 6 1 0 13 64 88 508.7
حداكثر بارندگي روزانه  64 125 75 71 53 19 33 10 12 38 76 105 125.0
تعداد روزهاي يخبندان  29 24 20 6 1 0 0 0 0 2 16 25 122.7
مجموع ساعات آفتابي  190 195 229 229 293 327 316 297 291 268 198 187 3017.6
                           
        دوره آماری :  1972-2013          

 

وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي