محاسبه موقعيت خورشيد
شهر عرض - طول درجه دقيقه ثانيه زمان
عرض
شمالي = +
جنوبي = -
اختلاف ساعت با
مبناي ساعت گرينويچ
تغيير ساعت فصلي
طول
غربي = +
شرقي = -
ماه روز سال   ساعت دقيقه ثانيه   زمان
AM PM 24 hr
معادله زمان (دقيقه) زاويه ميل (درجه) كسينوس زاويه سرسو ارتفاع خورشيد سمت خورشيد
سمت خورشيد برحسب درجه در جهت عقربه‌هاي ساعت از سمت شمال مي‌باشد.
ارتفاع خورشيد برحسب درجه نسبت به سطح افق مي‌باشد.
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس