درگاه خدمات الکترونیکی ایران 
     

بارندگی

تصاویر ماهواره

پیش بینی

آمار روزانه

هوای فعلی

آمار ماهانه

جهت مشاهده وضع فعلی هوا ی سایر شهرها  کلیک فرمائید

هوای مراکز استانها در 24 ساعت گذشته

تصاویر ماهواره ای

پیش بینی وضعیت هوای استان

بيست و چهار ساعت آينده : صاف، در بعدازظهر رشد ابرووزش باد در ارتفاعات احتمال بارش پراكنده
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا كمي ابري ، در بعدازظهر رشد ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا كمي ابري ، در بعدازظهر رشد ابر و وزش باد

پیش بینی دمای بیشینه و کمینه °C
از ساعت 12 مورخه : 06/06/۱۳۹۳  تا 24 ساعت آینده

31 : حداکثر دمای شهرکرد

9 : حداقل دمای شهرکرد

10 : حداقل دمای بروجن

29 : حداکثر دمای بروجن

36 : حداکثر دمای لردگان

22 : حداقل دمای لردگان

29 : حداکثر دمای کوهرنگ

12  :حداقل دمای کوهرنگ

پیش بینی فصلی

وضع هوای راهها

وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي