درگاه خدمات الکترونیکی ایران 
     

بارندگی

تصاویر ماهواره

پیش بینی

آمار روزانه

هوای فعلی

آمار ماهانه

جهت مشاهده وضع فعلی هوا ی سایر شهرها  کلیک فرمائید

هوای مراکز استانها در 24 ساعت گذشته

تصاویر ماهواره ای

پیش بینی وضعیت هوای استان

بيست و چهار ساعت آينده : کمی ابری، دربعدازظهرافزایش ابر، وزش باد و رگبارورعدوبرق
چهل و هشت ساعت آينده : کمی ابری، در بعدازظهر افزایش ابر، وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف، در بعدازظهر افزایش ابر، وزش باد

پیش بینی دمای بیشینه و کمینه °C
از ساعت 12 مورخه : 07/05/1394  تا 24 ساعت آینده

34 : حداکثر دمای شهرکرد

12 : حداقل دمای شهرکرد

12 : حداقل دمای بروجن

32 : حداکثر دمای بروجن

37 : حداکثر دمای لردگان

18 : حداقل دمای لردگان

31 : حداکثر دمای کوهرنگ

11  :حداقل دمای کوهرنگ

پیش بینی فصلی

وضع هوای راهها

وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي