درگاه خدمات الکترونیکی ایران 
     

بارندگی

تصاویر ماهواره

پیش بینی

آمار روزانه

هوای فعلی

آمار ماهانه

جهت مشاهده وضع فعلی هوا ی سایر شهرها  کلیک فرمائید

هوای مراکز استانها در 24 ساعت گذشته

تصاویر ماهواره ای

پیش بینی وضعیت هوای استان

بيست و چهار ساعت آينده : نیمه ابری به تدریج ابری همراه با رگبارو رعد و برق پراکنده ووزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : نیمه ابری گاهی ابری در برخی ساعات رگبارو رعد و برق ووزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : نیمه ابری در برخی ساعات ابری همراه با رگبارو رعد و برق ووزش باد

پیش بینی دمای بیشینه و کمینه °C
از ساعت 12 مورخه : 08/08/۱۳۹۳  تا 24 ساعت آینده

17 : حداکثر دمای شهرکرد

1 : حداقل دمای شهرکرد

3 : حداقل دمای بروجن

15 : حداکثر دمای بروجن

21 : حداکثر دمای لردگان

5 : حداقل دمای لردگان

15 : حداکثر دمای کوهرنگ

2  :حداقل دمای کوهرنگ

پیش بینی فصلی

وضع هوای راهها

وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي