پايگاههاي مرتبط - بخش ۱ ›  بخش ۲
weather.ir
سايت سازمان هواشناسي جمهوري اسلامي.
isccp.giss.nasa.gov
گردآوري، تجزيه و تحليل و سنجش تششعات توسط ماهواره، به منظور پي بردن به توزيع جهاني ابرها، حجم آنها، فعاليت روزانه و فصلي و نهايتا تغييرات جهاني آنها.
bham.ac.uk/geography/met
هواشناسي و سايتهاي اقليم شناسي، تاريخچه هواشناسي در بيرمنگام انگلستان، آب و هوا، گروه تحقيقات جوي، آب و هواشناسي و اقليم شناسي کاربردي.
dwd.de/research/gpcc
مرکز جهاني آب و هواشناسي بارش، مهيا کردن تجزيه و تحليل‌هاي جهاني بارش جهت تحقيق آب و هواي زمين.
nssl.noaa.gov/hazard
راهنما، بحث روي سايت درباره آب و هواشناسي پيرامون قدرت و شدت گردبادها در ايالات متحده بوسيله ماهواره کن کانون و تهديدات کلي.
nhc.noaa.gov/pastprofile.html
آب و هواشناسي تندبادهاي نواحي گرمسيري، تعقيب تصاوير و شرح پيشرفت درباره نوعي طوفان فصلي.
people.virginia.edu/~climate
دفتر آب و هواشناسي ايالت ويرجينيا
dnr.state.sc.us/climate/sco
آب و هواشناسي ايالت کاروليناي جنوبي، برنامه اطلاعات، جريان آب و هواي SC ، وضعيت آب و هواي فصلي SC و گزارش آب و هواي هفتگي آن.
datasync.com/~farrar/clim.html
وب سايتهاي علوم زمين، آب و هواشناسي، آغاز ورقه شدن يخ‌هاي غرب قطب جنوب.
royal-met-soc.org.uk/ijc.html
انجمن آب و هواشناسان سلطنتي ژورنالي بين المللي که پيرامون آب و هواشناسي ۱۵ مرتبه در يک سال توسط انتشارات جان وايلي منتشر مي‌شود.
uottawa.ca/academic/arts/geographie/lpcweb
آزمايشگاهي براي آب و هواشناسي گذشته، بحث درباره تجزيه و تحليل‌ها و مدلسازي پيرامون تغييرات آب و هوا و فشارهايشان بر روي اکوسيستم‌ها.
giss.nasa.gov/research/intro/rossow_01
سيستم اطلاعات جغرافيايي ناسا، اقليم شناسي ابر و پيشگويي آب و هواي چند دهه آينده.
udel.edu/synclim/scl.html
آزمايشگاه آب و هواشناسي مختصر.
bubl.ac.uk/link/c/climatology.htm
سوابق استفاده آب و هواشناسي در فعاليتهاي نظامي.
ipl.org/div/subject/browse/sci12.40.00
کتابخانه عمومي اينترنتي آب و هواشناسي.
ncdc.noaa.gov/ol/climate/research/ushcn/ushcn.html
شبکه ارتباطي، تاريخ آب و هواشناسي ايالات متحده، ظرفيتهاي آب و هوا، منابع، جستجو، کمک براي آشنا سازي و کاربرد، تاريخچه آب و هواشناسي
srh.noaa.gov/hgx/index3/climate3.htm
سرويس پيش بيني آب و هواشناسي ملي دفتر هوستن، داده‌هاي مامورين پيرامون تگزاس، درباره کيفيت متفاوت توليدات محيطي و آب و هواشناسي روز تعطيل در تگزاس.
atmos.umd.edu/~climate
دفتر متخصص آب و هواشناسي ايالت مريلند، تغييرات آب و هواي مريلند.
aos.wisc.edu/~sco
دفتر آب و هواشناسي ويسکانسين، منابع شما براي اطلاعات راجع به تغييرات فصول و آب وهوا، اخبار آب و هواشناسي و اوضاع جهان در سال ۲۰۰۲.
lib.berkeley.edu/EART/ClimateCollections.html
تدوين مطالبي در موضوع آب و هواشناسي، جمع آوري کتابخانه آب و هواشناسي که جدا شده در محل کتابخانه‌هاي مختلف جهان مي‌باشد، انتخاب منابع اينترنتي در آب و هواشناسي.
crh.noaa.gov/den/cli/climo.html
اتصال‌هاي ميانبر به سايتهاي مختلف، آب و هواشناسي دنور با نوا، داده‌هاي روزانه جهت بررسي روز گذشته و فردا.
uwex.edu/sco
دفتر آب و هواشناسي ويسکانسين، اداره گروه آموزش
hko.gov.hk/wxinfo/climat/climato.htm
آب و هواشناسي، اطلاعات مربوط به آب و هواشناسي پيرامون شهرهاي دنيا جهت مسافرت، آب و هواشناسي ماهيانه طبيعي و حداکثرها براي هنگ کنگ.
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس