اطلاعيه ها
اطلاعيه هواشناسی شماره 7 مورخ 31/01/98 بر اساس خروجی مدلهای هواشناسی، با ادامه شرایط ناپایدار در سطح منطقه برای امروز و فردا رگبار بهاری پراکنده و رعد و برق در برخی مناطق خصوصا شمالغرب استان پیش بینی می شود. روز دوشنبه با تقویت ناپایداریها گستره بارشها نقاط بیشتری از استان را در بر می گیرد.طی این مدت در بعضی ساعات بر سرعت وزش باد افزوده می شود. صبح سه شنبه و به ویژه صبح چهارشنبه کاهش محسوس دمای هوا انتظار می رود. =7899ffBR
.!BR>
BR
.!BR>
color=7899ffBR
.!BR>
BR
.!BR>
color=7899ffBR
.!BR>
BR
.!BR>
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس