پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
1395/۱۰/۲۸ تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاويرماهواره اي: بررسی نقشه های پیش یابی عددی بیانگر عبور امواج ضعیف طی دو روز آینده در سطح منطقه می باشد. در این مدت آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با افزایش ابر و گاهی وزش باد پیش بینی می شود. از روز پنج شنبه تا اواسط روز جمعه با عبور موجی، بارش باران و برف و وزش باد در برخی مناطق، به خصوص در مناطق غربی پیش بینی می شود
صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
-۱۰ °C حداقل دماي شهرکرد
۹ °C حداکثر دماي شهرکرد
-۸ °C حداقل دماي بروجن
۹ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری و بارش پراکنده و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
۱۱- °C حداقل دماي کوهرنگ
۶ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری و بارش باران و برف و وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
-۳ °C حداقل دماي لردگان
۱۳ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : کمی ابری در بعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری و بارش باران در ارتفاعات بارش برف و وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس