رويدادها
انرژي جايگزين ضرورت جهان آينده
انرژي جايگزين ضرورت جهان آينده پيشرفت علم و فناوري ضمن دستاوردهاي فراوان براي آسايش و رفاه بشر همواره مشكلات تازه اي را با خود به همراه آورده است. مثال ملموس در اين مورد آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از سوختهاي فسيلي است. اهميت استفاده از اين منابع به حدي است كه حتي لحظه اي توقف در اين كار روند زندگي در جهان مدرن را مختل خواهد كرد. اما موضوع به همين جا ختم نمي شود. گازهايي كه در نتيجه سوختن اين مواد وارد هوا مي شوند سبب ايجاد مشكلات تنفسي براي انسان و آلودگي محيطزيست هستند. در عين حال ، تراكم اين گازها در جو زمين مانع از خروج گرما از اطراف زمين مي شود؛ پديده اي كه نتيجه آن افزايش دماي هوا و تغييرات آب و هوايي گسترده در زمين است و اثر گلخانه اي ناميده مي شود. چنانچه افزايش دماي هوا مطابق روند فعلي صورت پذيرد بازگرداندن آن به وضعيت سابق تقريبا غيرممكن خواهد بود. بهترين راه حلي كه اكثر دانشمندان پيشنهاد كرده اند متوقف كردن روند رو به رشد افزايش اين گازهاي مضر است. اين مساله نيازمند بررسي دوباره و جدي منابعي است كه مي توانند جايگزين سوختهاي فسيلي شوند. در حال حاضر، اتفاق نظر كلي درباره چگونگي مواجهه با اين مشكل در ميان دانشمندان ، گروههاي طرفدار محيطزيست و مديران صنعتي وجود ندارد. گروهي از متخصصان بر بهره گيري از منابع سنتي انرژي مثل باد و انرژي خورشيدي تاكيد مي ورزند. عده اي ديگر معتقدند استفاده از سوختهاي فسيلي ادامه مي يابد؛ اما بايد راههاي تازه اي براي جمع آوري دي اكسيد كربن قبل از ورود آن به هوا يافت شود. در اين ميان انرژي هسته اي مي تواند پاسخگوي مناسبي براي جايگزيني انرژي حاصل از سوختهاي فسيلي باشد. مشكل اصلي مشكل عمده در اين ميان دي اكسيد كربن است كه اصلي ترين محصول جانبي ناشي از سوختن منابع فسيلي مثل نفت و ذغال سنگ است. دانشمندان معتقدند از آغاز انقلاب صنعتي تاكنون ميلياردها تن از اين گاز وارد جو زمين شده است. ميزان اين گاز مضر در هواي زمين در حال حاضر 30 درصد بيش از آن چيزي است كه قبل از انقلاب صنعتي وجود داشته است. هر چه كشورها به طرف صنعتي شدن حركت كرده اند ميزان توليد دي اكسيد كربن بيشتر شده است. پيش بيني مي شود تا نيمه قرن حاضر مقدار اين گاز به دو برابر افزايش يابد و اين مساله دماي هواي زمين را به ميزان 3 تا 10 درجه افزايش خواهد داد. از آنجا كه دي اكسيد كربن گازي بي رنگ و بي بو است ، آلودگي آن مستقيما جلب توجه نمي كند. بد نيست بدانيد يك دستگاه خودرو طي عمر مفيد آن بين 50 تا 100 تن دي اكسيد كربن توليد مي كند. از كشورهاي صنعتي ايالات متحده بيش از هر كشور ديگري اين گاز مضر را توليد كرده كه مقدار آن دو برابر ژاپن و كشورهاي اروپايي است. مشكلي نه چندان آسان در مقاله اي كه اخيرا توسط دكتر مارتين هوفرت استاد فيزيك دانشگاه نيويورك و 17 تن از همكاران وي به چاپ رسيد،اين دانشمندان به بررسي و تحقيق درباره منابع جايگزين سوخت هاي فسيلي پرداختند. بررسي ها حاكي از آن است كه در حال حاضر 85 درصد انرژي مورد نياز جهان از منابع سوخت فسيلي تامين مي شود. از 15 درصد باقيمانده انرژي حاصل از سدهاي آبي و انرژي هسته اي هر كدام حدود 5/6 درصد و انرژي خورشيدي و انرژي باد مجموعا 2 درصد نياز به انرژي را تامين مي كنند. در اين بررسي مشخص شد چنانچه بخواهيم افزايش دماي زمين را محدود كنيم ، استفاده از منابع غيرفسيلي بايد به 4 تا 14 برابر ميزان فعلي افزايش يافته و تا پايان قرن حاضر حداقل سه چهارم انرژي مصرفي جهان بايد از ساير منابع غيرفسيلي تامين شود. به نظر مي رسد آنچه بيش از همه مورد نياز است يافتن روشهاي جديد مبتني بر فناوري پيشرفته اي است كه اين برنامه ها را عملي كنند. هدفي كه دستيابي به آن چندان هم آسان نيست. علت اين امر گران بودن انرژي توليدي از ساير منابع نسبت به انرژي حاصله از نفت و ساير سوختهاي رايج است. در اغلب روشهاي ديگر مثل توليد انرژي از گاز ئيدروژن نيز انرژي كه مي بايد جهت شكستن مولكول آب مصرف شود بيش از انرژي حاصله از ئيدروژن است و بنابراين اقتصادي نخواهد بود. روش ديگر توليد انرژي الكتريكي از سدهاي آبي است كه به علت محدوديت منابع آب در روي زمين عملا امكان افزايش چنداني ندارد. راه حل هايي همانند صرفه جويي در مصرف انرژي ، احداث ساختمان هاي داراي عايق حرارتي مناسب ، توليد اتومبيل هاي كم مصرف و... از جمله مواردي هستند كه منجر به كاهش مصرف انرژي شده و بدين ترتيب در كاهش آلودگي محيطزيست موثرند. اميد هاي تازه نور خورشيد يكي از منابع مورد توجه دانشمندان براي تامين انرژي جايگزين سوختهاي رايج است. دردهه هاي گذشته توليد انرژي الكتريكي از نور خورشيد بسيار گران بود كه اين ميزان در حال حاضر با ساخت سلولهاي جديد خورشيدي به ميزان زيادي كاهش يافته است. محققان اميدوارند در آينده با انجام تحقيقات جديد و يافتن راههاي بهتر براي جذب نور خورشيد اين فرآيند بسيار ارزان تر شده و كاملا اقتصادي شود. براي حل مشكل عدم دسترسي به نور خورشيد در روزهاي ابري يا مناطق پرباران ، سلولهاي خورشيدي مي توانند در فضا نصب شده و انرژي نور خورشيد از طريق اين سلولها به صورت امواج ميكروويو به زمين ارسال شود. نيروي باد منبع ديگري براي انرژي است. اين موضوع قبلا در بعضي مناطق جهان مثل دانمارك مورد توجه بوده و در اين كشور 17 درصد الكتريسيته از توربين هايي به دست مي آيد كه با انرژي باد كار مي كنند. جديدترين توربين ها پروانه هايي به قطر يك زمين فوتبال دارند و انرژي الكتريكي بسيار ارزان و مناسبي توليد مي كنند. در مناطقي كه باد دايمي وجود دارد، مي توان از اين منبع انرژي بهره جست. در ساير مناطق به باتري هايي عظيم براي ذخيره انرژي نياز است. اين موضوعي است كه متخصصان در حال حاضر به تحقيق درباره آن مشغولند. در بررسي به منظور يافتن منابع تازه اي براي توليد انرژي بايد به انرژي هسته اي اشاره كرد كه منبع توليد الكتريسيته در مقياس وسيع بوده و مي تواند بسيار راهگشا باشد. دكتر fertel معاون انستيتوي انرژي هسته اي مي گويد: مشكلات مرتبط با اثرات گلخانه اي گاز دي اكسيد كربن و افزايش گرماي زمين موجب شده كه همه نگاهها بار ديگر متوجه استفاده از انرژي هسته اي شود. در تازه ترين تحقيقات در اين زمينه دانشمندان در مركز تحقيقات انرژي دانشگاه كاليفرنيا بر روي طرحي جهت استفاده از انرژي هسته اي در اتومبيل ها و كاميون ها كار مي كنند. در اين طرح الكتريسيته اي كه از انرژي هسته اي حاصل شده مولكول آب را شكسته و اتم ئيدروژن آزاد مي كند سپس انرژي حاصل از ئيدروژن به عنوان سوخت اتومبيل مورد استفاده قرار مي گيرد. اين محققان معتقدند طي 30 تا 50 سال آينده چنين سيستم هايي كارآيي قابل توجهي خواهند داشت. تحقيقاتي از اين دست در نقاط مختلف جهان انجام مي شود و همه روزه شاهد پيشرفت هاي بزرگي در اين زمينه هستيم. براي جهان بدون نفت آينده انجام اين تحقيقات يك ضرورت اساسي است. hr size=10 width=“90%” color=7899ff BR> BR>
4اقدام مهم قبل از رسیدن ماه مبارک رمضان
4اقدام مهم قبل از رسیدن ماه مبارک رمضان برای اینکه با ظاهر و باطنی شایسته تر وارد این مهمانی بزرگ شویم چند اقدام مهم باید انجام دهیم، و از این واپسین روزهای ماه عظیم شعبان نهایت استفاده را ببریم، برای این روزها و ساعات پایانی ماه شعبان ائمه علیهم السلام، به ما هشدار داده اند که این فرصت با ارزش را راحت از دست ندهیم و تمام تلاش خود را در جهت جبران مافات بکنیم. مهمترین کارهایی که می توانیم انجام دهیم تا با روحی آزادتر و آماده تر وارد بزم نور و رحمت شویم عبارتند از:‌ 1- توبه، پیش از فرا رسیدن ماه رمضان اولین قدمی که باید برداریم تا فتح بابی برای قدم های دیگر ما باشد توبه است، خیلی از ماها اصلا حس نکردیم که ماهای نورانی رجب و شعبان کی آمدند و کی رفتند، و در واقع با همه روزهای دیگر برای ما فرقی نداشتند به هوش باشیم اگر تلنگری به خودمان نزنیم ماه مبارک رمضان هم، به همین سرعت سپری خواهد شد. در حالی که ما تنها مقداری گرسنگی و تشنگی کشیده ایم و بس و بهره ای هم جز همین نبرده ایم. توبه باعث می شود چرک و آلودگی های روحی شسته شود و این سبکی کمکمان می کند، برای رسیدن به معنویات قدم های آغازین را برداریم و از انجام عبادات و مستحبات حظ کافی ببریم. امام على علیه‏السلام فرمود: «توبه دلها را پاک‏مى‏كند و گناهان را مى‏شوید.» (غرر الحكم ، 1355) امام على علیه‏السلام فرمود: هر كه بـاز آیـد، خدا به او بازگردد و به جوارح او و جاى جاى زمین دستور داده شود كه آبروى او را حفظ كنند و عیب هایش را بپوشانند و گناهانى كه فرشتگان حافظ اعمال برایش نوشته‏اند از یاد آنان برده شود . (بحار الأنوار جلد 32ص 28) پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خدا رحمت كند بنده اى را كه حلالیت بطلبد از برادرى كه به آبرو یا مال او تجاوزكرده، قبل از آن كه (در قیامت) از او بازخواست كنند، آنجایى كه دینار و درهمى نباشد،در نتیجه اگر شخص كار نیكى داشته باشد از آن بردارند و اگر نداشته باشد، از گناهان مظلوم برداشته بر گناهان او بیفزایند 2- حلالیت طلبیدن از اطرافیان در دنیا و حیات اجتماعی ما با دیگران در ارتباطیم و در این ارتباطات ممکن است خواسته یا ناخواسته موجب رنجش و آزاردیگران شده باشیم، گاهی ممکن است از آن ها غیبت کرده باشیم، به آبرویشان لطمه زده باشیم، سرزنش ها کرده باشیم ...این ها همه گناهانی است که برای روح وبال و سنگینی است چرا که ظلم ما در حق مردم با توبه پاک نمی شود و باید سعی کنیم در حد امکان رضایت اطرافیمان را جلب کنیم. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: خدا رحمت كند بنده اى را كه حلالیت بطلبد از برادرى كه به آبرو یا مال او تجاوزكرده، قبل از آن كه (در قیامت) از او بازخواست كنند، آنجایى كه دینار و درهمى نباشد، در نتیجه اگر شخص كار نیكى داشته باشد از آن بردارند و اگر نداشته باشد، از گناهان مظلوم برداشته بر گناهان او بیفزایند. (نهج الفصاحه، ح 1657) آغاز ماه مبارک رمضان فرصت خوبی است برای عذر تقصیر، با تواضع و ادب از خانواده، دوستان و همکارانمان بخواهیم ما را حلال کنند. مسجد 3- نظافت منازل و مساجد ماه مبارک رمضان فرشتگان از آسمان به زمین می آیند و گرد روزه داران می چرخند و برایشان طلب آمرزش می کنند، در مکان هایی که نجاست و ناپاکی باشد فرشتگان وارد نمی شوند. باید یک خانه تکانی کنیم که ناپاکی در لباس هایمان در خانه هایمان نباشد. و نظافت مساجد به خاطر حضور بیشتر واجب است، باید مساجدمان را تمییز کنیم خاک از در و دیوارش بروبیم و برای پذیرایی از روزه داران و فرشتگان آماده اش کنیم. 4- روزه سه روز آخر ماه شعبان امام صادق علیه‏السلام: هر كس سه روزِ آخر شعبان را روزه بدارد و آنها را به ماه رمضان متّصل كند، خداوند براى او پاداش روزه دو ماه پیاپى را مى‏نویسد. ( كتاب من لا یحضره الفقیه: 2/94/1829، الخصال: 582/6) عیون أخبار الرضا علیه‏السلام به نقل از عبد السلام بن صالح هروى ـ نقل می‌كند در آخرین جمعه ماه شعبان، خدمت امام رضا علیه‏السلام رسیدم. به من فرمود: «اى ابوصَلْت! بیشترِ شعبان گذشته است و این، آخرین جمعه از آن است. پس در آنچه از آن مانده، كوتاهى‏هایت را در آنچه گذشته است، جبران كن. به كارى روى آور كه برایت مفید باشد و آنچه را بیهوده است و به تو مربوط نیست، وا گذار. امام على علیه‏السلام فرمود: «توبه دل ها را پاک‏مى‏كند و گناهان را مى‏شوید» زیاد دعا و استغفار و تلاوت قرآن داشته باش و از گناهانت به درگاه خدا توبه كن، تا در حالى ماه خدا سوى تو آید كه براى خدا خالص شده باشى. هیچ امانتى را بر عهده خویش باقى نگذار، مگر آن كه ادا كرده باشى، و هیچ كینه‏اى را در دلت نسبت به مومنى نگاه مدار، مگر آن كه از دل به در آورده باشى، و هیچ گناهى را كه مرتكب مى‏شدى، رها مكن، مگر این كه از آن، دست برداشته باشى. از خدا پروا كن و در نهان و آشكار كارت، بر او توكّل كن؛ «و هر كس بر خدا توكّل كند، او برایش بس است. خداوند، فرمان خویش را پیش خواهد برد. به یقین، خداوند براى هر چیزى اندازه‏اى قرار داده است.» و در باقى‏مانده این ماه، زیاد بگو: "خدایا! اگر ما را در آنچه از شعبان گذشته است، نیامرزیده‏اى، پس ما را در باقیمانده آن ببخشاى!" همانا خداوند متعال، در این ماه به احترام ماه رمضان، بسیارى را [از آتش] آزاد مى‏كند.» (عیون أخبار الرضا علیه‏السلام: 2/51/198، الإقبال: 1/42، بحارالأنوار: 97/73/17) hr size=10 width=“90%” color=7899ff BR> BR>
شعبان ماه شريفي است و آن ماه من است.رسول اكرم (ص)
رسول اكرم (ص) فرمود: شعبان ماه شريفي است و آن ماه من است. حاملان عرش آن را بزرگ مي‌شمارند و حق آن را مي‌شناسند. آن ماهي است كه در آن همچون ماه رمضان، روزي بندگان زياد مي‌گردد و در آن بهشت آذين بسته مي‌شود و اين ماه را شعبان ناميده‌اند زيرا در آن ارزاق مومنان تقسيم مي‌شود و آن ماهي است كه عمل در آن چند برابر مي‌شود و كار نيكو هفتاد برابر ثمره مي‌دهد." فرازهايى از مناجات شعبانيه خدايا بشنو دعايم را هرگاه دعا كنم و صداى ناله ام را بشنو هنگامى كه صدايت كنم. و به من رو كن هنگامى كه تو را مناجات كنم. خدا يا اگر مرا محروم كنى چه كسى به من روزى دهد و اگر تو مرا خوار كنى چه كسى مرا يارى كند. خدايا از خشم و غضبت به تو پناه مى برم. خدايا اگر من شايسته رحمت تو نيستم پس تو بر اينكه بر من به فضل وسيعت جود كنى شايسته اى. خدايا گناهان من را در دنيا مى پوشانى ولى من به پوشاندن خطاها در آخرت نيازمندترم. زيرا در قيامت بايد در حضور پيامبران، صلحا و شهدا پاسخ گوى اعمال خود باشم. چون در اين دنيا همه مردم مثل خودم خطا كارند ولى در قيامت شرمندگى در حضور پيامبران و امامان معصوم را چگونه چاره جويى كنم؟ خدايا اگر مرا به جرمم مؤاخذه كنى تو را به عفوت مؤاخذه مى كنم. و اگر مرا به گناهم بازخواست كنى تو را به مغفرتت بازخواست مى كنم. و اگر مرا داخل جهنّم كنى به اهل جهنّم اعلام مى كنم كه من خدا را دوست داشتم. خدايا عمرى را در غفلت و بى خبرى و فراموشى گذراندم و جوانى ام را در حال مستى و دورى از تو به پيرى رساندم. خدايا غرور به كرمت مرا بيدار نكرد. خدايا مرا از آنانى قرار ده كه وقتى او را خواندى، پاسخت را داد. خدايا مرا از كسانى قرار ده كه همواره به ياد تو هستند و پيمان تو را نمى شكنند. همواره شكرگزار تو هستند. خدايا مرا به نور عزّت فروزنده ات پيوند ده تا تو را بهتر بشناسم و از غير تو جدا شوم. hr size=10 width=“90%” color=7899ff BR> BR>
پیام تبریک نوروزی رئیس سازمان هواشناسی کشور
پیام تبریک نوروزی رئیس سازمان هواشناسی کشور دکتر پرهیزکار معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور در پیامی فرارسیدن نوروز 1394 و بهار طبیعت را ملت ایران و کلیه همکاران خود در سازمان هواشناسی کشور تبریک گفت. به گزارش روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور، متن پیام بدین شرح است: همکار گرامی اکنون که دستان پر نوازش بهار ، طبیعت خفته را از خواب بیدار می سازد، دگر بار قلم آفرینش بر پیکره لوح پاک طبیعت ، نگاری دیگر از مظاهر زیبای خلقت را ترسیم نموده و در تحولی شگرف نسیم مشک افشان و ترنم بلبلان شیرین بیان را به تماشا می گذارد تا “یا مقلب القلوب” گویان به ستایش آن جمیل بی نظیر به پا خیزیم. جای بسی خوشوقتی و سعادت است که در سال گذشته توانسته‌ایم با طلوع دولت تدبیر و امید و تلاش شما همکاران ارجمند سهمی والا در تحقق بخشی از اهداف سازمان هواشناسی کشور در خدمت رسانی به ملت عزیزمان داشته باشیم. اینجانب فرارسیدن سال نو و بهار طبیعت را به تمامی ملت عزیز ایران، به‌ویژه شما همکار تلاش‌گر و شریف سازمان هواشناسی کشور صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی خوش همراه با سلامتی و پیروزی برایتان آرزومندم. داود پرهیزکار معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور
تعديـــل آب و هوا به عنــوان شاخه جديـدي در علـوم جــــو براي كنترل محدود و مقطعي بارش
تعدیل آب و هوا تعديـــل آب و هوا به عنــوان شاخه جديـدي در علـوم جــــو براي كنترل محدود و مقطعي بارش ، مه زدايي و كاهش خسارات تگرگ براي محققان دانشمندان مطرح است. دانشمندان علوم جو براساس كشفيات اوليه ، آزمايش هاي علمي گسترده اي را براي فناوري بارورسازي ابـــــرها به عنوان روشي موثر در جهت تعديل آب و هوا به اجرا درآوردند به طوري كه اگر اين فناوري بدرستي مورد استفاده قرار گيــرد، به نتايج شگفت آوري مي توان دست يافت. تاكنون هدف از بارورسازي ابرها و اقداماتي كه در اين زمينه صورت گرفته تعديل مه ، تگرگ ، باد و رعدوبرق بوده ؛ اما هدف عمده اجراي طرح ها در اين خصوص افزايش بارش باران و برف است لیکن مشکل عمده آن در سالهایی که منطقه یا کشوری دچار خشک سالی می شود ، نشانگر آن است که نفوذ توده های هوای مرطوب به همراه ابر های متراکم با محتوای رطوبتی مناسب وارد آن منطقه یا کشور نمی شوند و در حقیقت مسیر خود را تغییر داده و تحت سیطره عوامل تغییر اقلیـــم قرارمی گیرند. لذا روش تولیــد باران مصنوعی بدلیل فوق با توجه به اقلیم کشور ما کمی تردید برانگیز است چراکه استحصال آب با این روش نیاز به نفوذ توده هایی با محتوای رطوبتی مناسب و ابر های متراکم دارد . بارورسازي ابرها در ايران حدود 10 سال از راه اندازي مركز ملي بارورسازي ابرها مي گذرد كه مسوولان اين مركز معتقدند، تاكنون اقدامات فراواني در زمينه كسب دانش فني باروري ابرها، ايجاد مركزي با عنوان مركز ملي تحقيقات و مطالعات باروري ابرها، خريد هواپيما و تجهيزات مخصوص بارور كردن ابرها و تهيه رادارهاي هواشناسي انجام شده است. طرح باروري ابرها در سال آبي 85 - 86 با استفاده از 2 فروند هواپيماي مجهز به تجهيزات مخصوص باروري ابرها از ابتداي آذر 1385 در محدوده اي به شعاع 400 كيلومتر از مركز يزد كه شامل استان هاي يزد،كرمان ، فارس ، اصفهان ، چهارمحال و بختياري و كهگيلويه و بويراحمد و بخش هايي از استان هاي خراسان رضوي و جنوبي ، قم و سمنان مي شود تعديل مه در جهان تعديل مه براي بهبود بخشيدن به عملياتي كه در بسياري از فرودگاه ها و مراکز مهم از نظر ترابری و صنعتی صورت مي گيرد، كاربرد دارد. به طور خاص ، شركت هاي خطوط هوايي از فنــاوري تعــديل آب و هوا بهـره مند مي شوند. هم اكنون سيستم هاي عملياتي در چندين فرودگاه عمده و مهم كشور امريكا به كار برده مي شود بارورسازي ابرها گاهي اوقات با بارورسازي ابرها با استفاده از انواع و تعــداد مناسب هسته ها در زمان و مكان مناسب ، مي توان طبيعت را در كنترل فرآيند بارش ياري كرد. بارورسازي با استفاده از هسته هاي ميعاني بزرگ مانند ذرات جاذبه الرطوبه ، مواد نمكي متداول و كپسول هاي اوره ، فرآيند بارش ابر گرم را تسريع مي كند. تحقيقات نشان مي دهد وارد كردن يديدنقره يا يخ خشك به قسمت هاي فوق سرد يك ابر سبب انجماد قطرات مي شود در اثر انجماد گرماي نهان انجماد به مقدار زيادي آزاد شده ، گرماي آزاد شده شناوري ابر را بيشتر كرده و سبب مي شود ابر بيشتر رشد كند. هم اكنون انجمن تعديل آب و هوا به نام weather modification Association در كشور امريكا با عنوان انجمن تحقيقات كنترل آب و هوا تاسيس شده است كه 200 عضو را در 5قاره جهان مستقر كرده است كه مي تواند در ارائه دستاوردها و تجارب جهان به ديگر كشورها بسيار فعال و موثر عمل كند. هسته سازی در ابر ها : هسته سازی در ابر ها به دو صورت الف – هسته سازی همگن ب- هسته سازی ناهمگن ایجاد می شود. فرض کنید که اگر یک بسته هوا از بخار آب اشباع شود بخار آب می تواند به قطرات آب تبدیل شود. چنانچه هیچگونه ذره جامدی وجود نداشته باشد، بخار آب می تواند اطراف قطرک های آب تجمع نماید یهنی خود قطرک آب می تواند بعنوان هسته میعان عمل نماید. لذا به این نوع هسته سازی هسته سازی همگن اطلاق می شود. در هسته سازی ناهمگن هسته اولیه یک ذره جامد می باشد مثل ذرات گردو خاک و یا مثل AgI رشد نبا از محلول آب شکر نمونه ای از این نوع هسته سازی محسوب می شود. درهسته سازی همگن بدلیل عدم وجود هسته های جامد و ذرات جاذب الرطوبه عمل هسته سازی با تاخیر آغاز میشود لذا می بایست شرایط دمایی مناسب ایجاد نمود مثلا دما را تا -40 درجه سلسیوس کاهش داد . در اینجا به روشی که ژاپنی ها و روسی ها مورد استفاده قرار می دهند اشــاره می کنیم روش ژاپنی ها : ژاپنی ها با شناسایی ابر های فعال از نظر دینامیکی بر اساس دیده بانی ها و استفاده از داده های رادار ،توسط یه هواپیما دز زیر ابر در امتداد ایزوترم -1 درجه سلسیوس حرکت کرده و اقدام به تزریق دی اکسی کربن مایع بعنوان هسته میعان می کنند دی اکسید کربن مایع در محل آزاد شده موجب کاهش ناگهانی دما تا -90 درجه سلسیوس شده که سبب تشکیل کریستالهای یخ در داخل ابر می شوند سپس رطوبت موجود در داخل ابر بر روی کریستال های یخ رسوب م کنند ، لذا کریستال یخ رشد کرده تا اینکه در اثر سنگینی بصورت برف به زمین سقوط می نمایند. در این روش هسته سازی از صفر درجه سلسیوس شروع شده و توان هسته سازی به دما بستگی ندارد. مکانیسم عمل بگونه ای است که با ازاد شدن AgI فرایند نهشت بخار آب به یخ ایجاد شده و با آزاد شدن گرمای نهان حرکت صعودی ذرات در داخل ابر ایجاد می شود. در این صورت استوانه های چرخشی ایجاد شده که با کشیدن ذرات بخار آب به داخل خود قادرندفرایند هسته سازی را فعال و آب موجود در ابر را به کریستال های یخ تبدیل کنند. روش روسی : روسها با توجه به شرایط اقلیمی خود با استفاده از یک هواپیما اقدام به پاشیدن AgI در قسمت فوقانی ابر می کنند که فرایند هسته سازی معمولا در دامنه دمایی -15 تا -20 درجه سلسیوس بهترین فعالیت را دارد چرا که این روش توان هسته سازی به دما بستگی دارد و اپتیمم هسته ساز در دمای -20 درجه سلسیوس بوده و نسبت به زمان خطی نمی باشد. هسته سازی در این روش در محدوده دمایی -4 تا -5 درجه سلسیوس متوقف می شود. در این روش به دلیل اینکه ذرات AgI از بالای ابر با سرعت اولیه برابر سرعت هواپیما رها می شوند و در اثر نیروی جاذبه زمین دارای حرکت صعودی نبود و فقط قادرند در حین سقوط فقط یک مسیر را جاروب نمایند لذا اینگونه ذرا ت امکان صعود مجدد را ندارند. دیده بانی های لازم قبل از شروع عملیات بارور سازی ابر ا- اندازه گیری دمای پایه ابر 2- اندازه گیری ارتفاع پایه ابر 3- ضخامت ابر 4- ابعاد ابر 5- محتوای رطوبتی ابر 6- بررسی شرایط دینامیکی ابر 7- وضعیت هسته ابر از نظر جنس هسته و تراکم هسته ها و... عمده اشکال بارور سازی ابر در کشور نبود تجهیزات خاص از جمله رادار و نصب باران سنج هادر خارج از محل بارور سازی و مشابه آن بعنوان محل شاهد را می توان نام برد. همچنین می بایست در میزان AgI که مورد استفاده قرار می گیرد دقت کافی نمود چرا که در صورتی که ذرات هسته ساز زیادتر از حد معمول باشند موجب تشکیل کریستال های بسیار ریز یخ شده که ممکن است در هوا معلق بمانند و در واقع ابر تحلیل رود. hr size=10 width=“90%” color=7899ff BR> BR>
دوازدهمین نشست علمی تخصصی دانش توسعه با عنوان تغییر اقلیم و توسعه پایدار و نقش هواشناسی ..
دوازدهمین نشست علمی تخصصی دانش توسعه در استان با عنوان تغییر اقلیم و توسعه پایدار و نقش هواشناسی در تصمیم گیری مسئولین و مردم در سالن آمفی تئاتر مددیریت برنامه ریزی استانداری استان چهارمحال و بختیاری برگزار گردید در این نشست جناب آقای دکتر پرهیزکار معاون وزیر راه و شهر سازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور سخنانی در خصوص نقش هواشناسی در زمینه های مختلف تولید، غذا، انرژی ، محیط زیست و...... ایرا د فرمودند استاندار استان با تاکید براین که ادارات استان بایستی در برنامه ریزیها و تصمیم گیریهای خود اداره هواشناسی را بعنوان یک مرجع قرار داده و کلیه برنامه ریزی خود را بر اساس پیش بینی های هواشناسی به اجرا در آورند تا در اجرایی عملیاتهای برنامه ریزی خود دچار مشکل و هدر رفت هزینه و زمان نشوند hr size=10 width=“90%” color=7899ff BR>
پوشش برف نه تنها زیباست بلکه می تواند
پوشش برف نه تنها زیباست بلکه می تواند بر آن چیزی که ما می شنویم نیز تاثیر بگذارد. حتما توجه کردید که بعد از بارش برف فضا آرامتر از معمول به نظر می رسد. برف تازه باریده شده می تواند دقیقا همانند کاشی های آکوستیک صدا را جذب کند. هنگامی که برف سنگین تر می شود این جذب صدا افزایش می یابد. اگر در یک روز برفی در جنگل قدم بزنید، این آرامش و سکوت را که در اثر بارش برف ایجادشده کاملا احساس خواهید کرد.با فشرده شدن و کهنه تر شدن برف، توانایی آن برای جذب صدا کاهش می یابد. درست به همین دلیل است که صداهایی را که شما دقیقا بعد از بارش برف نمی توانید بشنوید، چند روز بعد از بارش برف قابل شنیدن می شوند. برگرفته از کتاب " Meteorology Todayhr size=10 width=“90%” color=7899ff BR>
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس