پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاويرماهواره: بررسی آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر جوی نسبتاٌ پایدار برای سه روز آینده می باشد . طی این مدت آسمان استان صاف تا کمی ابری گاهی همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش بینی می شود
صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
۳- °C حداقل دماي شهرکرد
۲۱ °C حداکثر دماي شهرکرد
-۱ °C حداقل دماي بروجن
۲۱ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف به تدریج افزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : کمی تا قسمتی ابری گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
۰ °C حداقل دماي کوهرنگ
۱۷ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف به تدریج افزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : کمی تا قسمتی ابری گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۴ °C حداقل دماي لردگان
۲۳ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف به تدریج افزایش ابر و وزش باد
هفتاد و دو ساعت آينده : کمی ابری گاهی وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی فرخشهر ---------------------- 1- تنظیم و تامین دمای انبارهای نگهداری محصولات کشاورزی از جمله سیب¬زمینی با توجه به نوسانات دمایی. 2- کلزاکاران در صورت مشاهده شته مومی در مزارع (نواحی گرمسیری استان)، نسبت به اطلاع¬رسانی به کارشناسان جهاد کشاورزی و مبارزه با آن اقدام نمایند.. 3- بازدید و پایش مناطق زمستان¬گذرانی سن گندم و شناسایی مزارع آلوده جهت مبارزه (به¬ویژه در مناطق گرمسیر). 4- انجام محلول¬پاشی و کودپاشی (کود سرک نوبت اول همراه آبیاری) مزارع در ساعات بدون باد و استفاده از علف¬کش در مزارع گندم و جو و کلزا برای کنترل علف¬های هرز . توصیه¬های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1- تنظیم دما و تهویه گلخانه¬ها و سالن¬های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی هوا. 2- انجام عملیات هرس درختان میوه در ساعات گرم روز. 3- انجام روغن¬پاشی و محلول¬پاشی درختان میوه جهت مبارزه با بیماری¬ها وآفات ازجمله شته¬ها و شپشک¬ها (عدم استفاده از روغن ولک در ارقام درختان میوه در حال شکوفه کردن) در ساعات بدون باد. 4- حفر چالگود و غرس نهال (ضدعفونی و هرس ریشه نهال¬ها قبل از کاشت). 5- استقرار کندوهای زنبور عسل در باغات بادام در حال گل. توصیه¬های بخش دامداری و عشایر: 1- تنظیم دما وتهویه دامداری¬ها و مرغداری¬ها با توجه به نوسانات دما جهت جلوگیری از شیوع بیماری¬ها. توصیه¬های بخش پرورش زنبورعسل: 1- حفاظت از زنبورهای عسل با انجام درزگیری و ایزولاسیون کندوها و کوچک¬کردن دریچه پرواز با توجه به¬ وزش باد. 2- انجام تغذیه مصنوعی کندوهای زنبور عسل. توصیه¬های بخش پرورش آبزیان: 1- مديريت و تنظیم جیره¬ غذايي و تهویه استخرهای پرورش ماهی با توجه به تغییرات دمایی. ----------------------------------------------------------------------------------------- ايستگاه سامان توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1) انجام عملیات هرس درختان در صورت باز نشدن و متورم نشدن جوانه ها بویژه درختان هلو. توصیه های بخش دامداری و عشایر: 1)کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب گلخانه ها و پرورش قارچ. توصیه های بخش پرورش زنبورعسل: 1) حفاظت از زنبورهای عسل با توجه به وزش باد و کاهش دما. 2) اقدام به تغذیه مصنوعی کندوهای زنبور عسل. -------------------------------------------------------------------------------------------- ايستگاه لردگان -------------------------------------------------------------------------------------------- توصیه های بخش زراعت 1- مبارزه با شته مومی در مزارع کلزا شهرستان با نظر کارشناسان جهاد کشاورزی. 2- استفاده ازکود اوره سرک در مزارع گندم و جو 3- استفاده ازکود اوره سرک همراه با سولفات آمونیم در مزارع کلزا.4 –مبارزه با سن مادر در مناطقی از شهرستان که به نرم مبارزه رسیده است با نظر کارشناسان جهاد کشاورزی، خصوصا در بخش مرکزی شهرستان . 5- مبارزه با علفهای هرز در مزارع گندم، جو و کلزا با نظر کارشناسان جهاد کشاورزی. توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1- كنترل دما، رطوبت و تهوبه مناسب در گلخانه ‏ها و سالن‏ های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی. 2. - انجام هرس درختان میوه. 3 - انجام محلول پاشی و روغن پاشی در درختان میوه در روزهای آینده(در ساعات بدون وزش باد). توصیه های بخش دامداری و عشایر: 1- تنظیم و تهویه دما و رطوبت در دامداری‏ ها و مرغداری‏ ها با توجه به نوسانات دمایی . توصیه های بخش پرورش آبزیان: 1- مدیریت جیره غذایی آبزیان و تنظیم تهویه استخرهای پرورش ماهی با توجه به نوسانات دمایی.
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس