پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
1398/06/۳۱ تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاويرماهواره : بررسی نقشه های پیش یابی هواشناسی، بیانگر آسمانی صاف تا کمی ابری در برخی مناطق همراه با غبار صبحگاهی و در بعدازظهرها گاهی وزش باد نسبتا شدید و احتمال خیزش گردوخاک به صورت محلی می باشد. از روز دوشنبه به تدریج، پارامتر دما روند کاهشی خواهد داشت
صاف گاهی وزش باد صاف گاهی وزش باد نسبتاٌ شدید صاف گاهی وزش باد نسبتاٌ شدید
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
۵ °C حداقل دماي شهرکرد
۳۰ °C حداکثر دماي شهرکرد
۸ °C حداقل دماي بروجن
۳۱ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد نسبتاٌ شدید
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف در بعد از ظهر کمی ابری گاهی وزش باد نسبتاٌ شدید
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
۷ °C حداقل دماي کوهرنگ
۲۶ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد نسبتاٌ شدید
چهل و هشت ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد نسبتاٌ شدید
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد نسبتاٌ شدید
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۱۲ °C حداقل دماي لردگان
۳۴ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد نسبتاٌ شدید
چهل و هشت ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد نسبتاٌ شدید
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف گاهی وزش باد نسبتاٌ شدید
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
توصيه هاي هولشناسي کشاورزي فرخشهر دوره زماني (۳۱/۰۶/۱۳۹۸لغايت ۰۳/۰۷/۱۳۹۸) توصیه¬های بخش زراعت: 1- پایان مهلت کشت کلزا در مناطق سردسیر ودر مناطق گرمسیری تا 5 مهرماه. 2- تسریع در انجام برداشت محصول ذرت‏ با توجه به روند کاهشی دما و احتمال سرمازدگی (به‏ویژه در دشت شهرکرد و کوهرنگ). 3-تنظیم مقدار و دور آبیاری مزارع با توجه به نیاز آبی گیاه و روند کاهشی دما. 4- انجام محلول¬پاشی مزارع با توجه به نیاز گیاه در ساعات بدون باد. 5- برداشت محصول لوبیا. توصیه¬های بخش باغبانی و کشت های متراکم 1- تنظیم دما و تهویه گلخانه¬ها و سالن¬های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی شبانه روز و روند کاهشی دما. 2- انجام بهداشت عمومی باغات ازجمله حذف شاخه‏ها و میوه‏های آلوده و خروج و معدوم نمودن آنها در بیرون از باغ. 3- پایش کرم سرشاخه‏خوار درختان هلو. 4- مبارزه با کرم خراط گردو روی تنه و شاخه‏های اصلی. 5- مصرف کودهای پتاسه و افزایش تدریجی دور آبیاری در باغات، جهت مقاوم‏سازی درختان به سرما (به‏ویژه سرمای زودرس پائیزه). توصیه¬های بخش دامداری و عشایر: 1- تنظیم دما و تهویه دامداری¬ها و مرغداری¬ها. توصیه¬های بخش پرورش زنبورعسل: 1- حفاظت از کندوهای زنبور عسل در برابر وزش باد و نوسانات دمایی. توصیه¬های بخش پرورش آبزیان: 1-تنظیم جیره غذایی ماهیان سردابی و تهویه مناسب استخرها با توجه به روند کاهشی دما. توصيه هاي هولشناسي کشاورزي سامان دوره زماني (۳۱/۰۶/۱۳۹۸لغايت ۳/۰۷/۱۳۹۸) )توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1) موکول کردن محلول پاشی به پس از برداشت محصولات باغی و قبل از ریزش و تغییر رنگ برگ ها (مخصوصا استفاده از بور و روی برای تقویت جوانه های رویشی و زایشی در سال آینده). 2) تسریع در برداشت محصولات باغی به دلیل شروع روند کاهش دما. توصیه های بخش دامداری و عشایر: 1)کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب گلخانه ها و پرورش قارچ. توصیه های بخش پرورش زنبورعسل: 1) حفاظت از زنبورهای عسل با توجه به وزش باد و شروع روند کاهش دما.
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس