پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاويرماهواره : آخرین نقشه های هواشناسی بیانگر عبور امواج ضعیف ، طی سه روز آینده از سطح منطقه می باشد . در این مدت آسمان استان صاف تا کمی ابری و در برخی نقاط گاهی وزش بادنسبتاٌ شدید پیش بینی می شود. طی این مدت غبار رقیق در برخی مناطق استان انتظار می رود.
صاف ذر بعد از ظهر کمی ابری گاهی وزش باد صاف ذر بعد از ظهر کمی ابری گاهی وزش باد صاف ذر بعد از ظهر کمی ابری گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
۱۰ °C حداقل دماي شهرکرد
۳۱ °C حداکثر دماي شهرکرد
۱۲ °C حداقل دماي بروجن
۳۱ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف ذر بعد از ظهر کمی ابری گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف ذر اواخر وقت کمی ابری گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
۱۰ °C حداقل دماي کوهرنگ
۳۰ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف ذر بعد از ظهر کمی ابری گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف ذر اواخر وقت کمی ابری گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۱۵ °C حداقل دماي لردگان
۳۶ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف ذر بعد از ظهر کمی ابری گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف ذر اواخر وقت کمی ابری گاهی وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی فرخشهر توصیه¬های بخش زراعت: 1- انجام محلول¬پاشی و سم¬پاشی در ساعات بدون باد. 2- تسریع در انجام کشت سیب¬زمینی، ذرت علوفه¬ای (با استفاده از ارقام زودرس و میانرس)، حبوبات، چغندر علوفه¬ای و سایر محصولات بهاره . 3- کولتیواتور زنی بین ردیف¬های کشت جهت مبارزه با علف¬های هرز مزارع و یا استفاده از سموم شیمیایی مناسب. 4- مبارزه با سوسک گرده¬خوار در مزارع کلزا. 5- مبارزه با آفات محصولات بهاره (حبوبات) ازجمله: آگروتیس (طوقه بر)، کنه¬ها، شته¬ها و ... . توصیه¬های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1- انجام محلول¬پاشی و سم¬پا¬شی درختان در ساعات بدون باد. 2- تنظیم دما و تهویه گلخانه¬ها و سالن¬های پرورش قارچ با توجه به افزایش دما. 3- هرس سبز انگور و تنک برگ¬ها جهت جلوگیری از شیوع قارچ سفیدک انگور با توجه به مهیا بودن شرایط محیطی. 4- مبارزه با کرم سیب در باغات آلوده. 5- سم¬پاشی درختان بادام و هلو آلوده به آفت سرشاخه¬خوار. توصیه¬های بخش دامداری و عشایر: 1- تنظیم دما و تهویه دامداری¬ها و مرغداری¬ها با توجه به افزایش دما جهت جلوگیری از شیوع بیماری¬ها. توصیه¬های بخش پرورش زنبورعسل: 1- هماهنگی با کشاورزان منطقه در زمان¬ سم¬پاشی مزارع و باغات (به¬ویژه با حشره¬کش-ها). توصیه¬های بخش پرورش آبزیان: 1- مديريت و تنظیم جیره¬ غذايي و تهویه استخرهای پرورش ماهی با توجه به افزایش دما .
ايستگاه هواشناسي سامان توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1)شرایط جهت انجام عملیات محلول پاشي و سم پاشي مساعد می باشد. 2) مبارزه با سرشاخه خوار هلو در باغات بادام و هلو. 3) هرس سرشاخه های گردوی آلوده به بیماری شانکر قارچی. 4) مبارزه با خوشه خوار مو. 5) مبارزه علیه کرم سیب. 6)جهت مبارزه با کرم خراط و کنترل جمعیت در باغات گردو، هر چه سریعتر اقدام به نصب تله های فرمونی شود. 7) مبارزه علیه انواع شته در هسته داران. توصیه های بخش دامداری و عشایر: 1)کنترل دما، رطوبت و تهویه مناسب گلخانه ها و پرورش قارچ. توصیه های بخش پرورش زنبورعسل: 1) حفاظت از زنبورهای عسل با توجه به وقوع رگبار باران و وزش باد.
ايستگاه هواشناسي لردگان
. توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1- كنترل دما، رطوبت و تهوبه مناسب در گلخانه ‏ها و سالن‏ های پرورش قارچ با توجه به افزایش دما 2- هرس سبز انگور و تنک کردن برگ¬ها جهت جلوگیری از شیوع قارچ سفیدک انگور با توجه به مهیا بودن شرایط محیطی و مبارزه شیمیایی با کرم خوشه خوار انگور . 3- آبیاری منظم باغات. توصیه های بخش دامداری و عشایر: 1 - تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در دامداری‏ ها و مرغداری‏ ها با توجه به افزایش دما در روزهای آینده جهت جلوگیری از شیوع بیماری ها . توصیه های بخش پرورش آبزیان: 1- مدیریت و تنظیم جیره غذایی و تهویه استخرهای پرورش ماهی با توجه به افزایش دما .
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس