پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
1398/۰۶/۰۳ تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاويرماهواره: بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر استقرار جوی نسبتا آرام طی پنج روز آینده برای استان می باشد . در این مدت آسمان استان صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می شود . طی این مدت افزایش نسبی دمای هوا در طی روز (بیشینه دما ) و کاهش نسبی برای دمای کمینه انتظار می رود .
صاف تا کمی ابری گاهی  وزش باد صاف تا کمی ابری گاهی  وزش باد صاف تا کمی ابری گاهی  وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
۶ °C حداقل دماي شهرکرد
۳۲ °C حداکثر دماي شهرکرد
۹ °C حداقل دماي بروجن
۲۹ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف در بعد از ظهر قسمتی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف در بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
۱۱ °C حداقل دماي کوهرنگ
۳۰ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف در بعد از ظهر قسمتی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف در بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش باد
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۱۵ °C حداقل دماي لردگان
۳۶ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : صاف در بعد از ظهر قسمتی ابری گاهی وزش باد نسبتا شدید
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف در بعد از ظهر افزایش ابر گاهی وزش باد
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
توصيه هاي هولشناسي کشاورزي فرخشهر دوره زماني (۰۳/۰۶/۱۳۹۸لغايت ۰۶/۰۶/۱۳۹۸) توصیه¬های بخش زراعت: 1- تنظیم دور و میزان آبیاری مزارع با توجه به نیاز آبی گیاه. 2- انجام کوددهی با توجه به نیاز گیاه همراه با آبیاری. 3- پایش کنه تارتن در مزارع لوبیا و در صورت لزوم مبارزه با آن. 4- انجام محلول¬پاشی در ساعات بدون باد. 5- انجام آبیاری منظم لوبیا با توجه به حساس بودن مرحله گل‏دهی نسبت به تنش آبی. توصیه¬های بخش باغبانی و کشت های متراکم 1- تنظیم دما و تهویه گلخانه¬ها و سالن¬های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمای شبانه روز. 2- پایش کرم سرشاخه¬خوار هلو، کرم سیب، خوشه‏خوار انگوربا استفاده از تله‏های فرمونی. 3- پایش کنه¬های تارتن در باغات سیب و در صورت نیاز مبارزه با آن‏ها. 4- هرس سرشاخه‏های آلوده به کرم خراط گردو و سوزاندن آنها در خارج از باغ . 5- پایش نسل دوم شپشک سپردار (واوی)و در صورت لزوم مبارزه با آن. 6- انجام محلول¬پاشی در ساعات بدون باد. توصیه¬های بخش دامداری و عشایر: 1- تنظیمدما و تهویه دامداری¬ها و مرغداری¬ها. 2- حفاظت از مراتع و جنگل‏ها با ممانعت از آتش سوزی مراتع. توصیه¬های بخش پرورش زنبورعسل: 1- حفاظت از کندوهای زنبور عسل در برابر وزش باد. 2- تامین منابع آب در نزدیکی کندوها با توجه به گرمای هوای روزانه. توصیه¬های بخش پرورش آبزیان: 1-تنظیم جیره غذایی ماهیان سردابی و تهویه مناسب استخرها با توجه به نوسانات دمای شبانه روز. توصيه هاي هولشناسي کشاورزي سامان دوره زماني (۰۳/۰۶/۱۳۹۸لغايت ۰۶/۰۶/۱۳۹۸) )توصیه های بخش باغبانی و کشت های متراکم: 1) مبارزه با سرشاخه خوار هلو در باغات بادام و هلو 2) هرس سرشاخه های جوان گردو جهت مبارزه با کرم خراط 3) مبارزه با خوشه خوار مو 4) مبارزه علیه کرم سیب
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس