پيش بيني وضعيت هواي استان ›  شهرکرد و بروجن - کوهرنگ - لردگان - توصيه هاي هواشناسي کشاورزي - اطلاعيه ها - تصاوير ماهواره اي
139۶/۰۱/۰۸ تفسير نقشه مورخه
تفسیر نقشه و تصاويرماهواره اي: بررسی نقشه های پیش یابی عددی بیانگر عبور موجی از فراز استان برای امروز و فردا می باشد که افزایش ابر، وزش باد را برای امروز و بارش هایی پراکنده را طی امشب در غرب استان موجب خواهد شد برای روز چهارشنبه بارش باران با رعدوبرق و برف در ارتفاعات در بخشهایی از نیمه غربی پیش بینی می شود همچنین بارش ها برای شرق استان ضعیف و پراکنده انتظار می رود
کمی ابری، بتدریج افزایش ابر و وزش باد  کمی ابری، بتدریج افزایش ابر و وزش باد  ، اواخر وقت بارش پراکنده کمی ابری، بتدریج افزایش ابر و وزش باد، اواخر وقت بارش پراکنده
پيش بيني وضعيت هواي شرق استان (شهرکرد و بروجن)
۲ °C حداقل دماي شهرکرد
۱۴ °C حداکثر دماي شهرکرد
۴ °C حداقل دماي بروجن
۱۳ °C حداکثر دماي بروجن
بيست و چهار ساعت آينده : کمی ابری، بتدریج افزایش ابر و وزش باد
چهل و هشت ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد و بارش پراکنده
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد در بعدازظهر افزایش ابر
پيش بيني وضعيت هواي شمال، شمال غرب و مناطق کوهستاني استان
۲ °C حداقل دماي کوهرنگ
۷ °C حداکثر دماي کوهرنگ
بيست و چهار ساعت آينده : کمی ابری، بتدریج افزایش ابر و وزش باد ، اواخر وقت بارش پراکنده
چهل و هشت ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد همراه با افزایش ابرو بارش باران و برف
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد در بعدازظهر افزایش ابر
پيش بيني وضعيت هواي غرب، جنوب غرب و مناطق گرم سيري استان
۶ °C حداقل دماي لردگان
۱۶ °C حداکثر دماي لردگان
بيست و چهار ساعت آينده : کمی ابری، بتدریج افزایش ابر و وزش باد، اواخر وقت بارش پراکنده
چهل و هشت ساعت آينده : نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد در بعضی ساعات رگبارو رعدوبرق
هفتاد و دو ساعت آينده : صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد در بعدازظهر افزایش ابر
برای دیدن فرم پیش بینی هواشناسی کشاورزی اینجا کلیک کنید توصيه هاي هواشناسي کشاورزي
وضعيت هوا  |   پيش بيني  |   آمار و اطلاعات  |   ايستگاه ها  |   اقليم استان  |   تحقيقات  |   رويدادها  |   درباره ما  |   ارتباط با ما  |   بخش انگليسي
توسعه ارتباطات زاگرس